26.1.10

ממשותדיק


חבֿרה,

איך אַרבעט איצט אױף אַ זשורנאַל. טאָמער איר האָט עפּעס צוצוגעבן זאָלט איר שיקן מיר אַן אָנזאָג.

ס'װעט הײסן "ממשותדיק" און ס'װעט האָבן אי אַן ענגלישע אָרױסגאַבע אי אַ ייִדישע. איך בין גרײט צו אָננעמען עסײען און קונדס װאָס זענען שײך צו אָדער טעריטאָריליזם אָדער גענײטיקע ענדערונגען צו ייִדישיזם אָדער אַנטי־אַסימילאַציע.

אינהאַלט:
דאָס פֿאָלק: די צוקונפֿט פֿון ייִדישיזם
ישׂראל װאָלף

זאָלן מיר דאָ בױען אונדזער קולטור אין ענגליש?
חײם זשיטלאָװסקי

אַ קורצע געשיכטע פֿון דער פֿרײַלאַנד־ליגעס אונטערהאַנדלונגען
ישׂראל װאָלף

דער פּלאַץ פֿון פֿרײַלאַנד אין ייִדישן לעבן
יצחק שטײנבערג

צי קען נאָך עפּעס ווערן פֿונעם ייִדישיזם?
שיקל פֿישמאַן (אױב איך קריג זײַן רשות)

די ענלישע אַרױסגאַבע װעט זײַן אַ איבערזעצונג פֿון דער ייִדישער.


ישׂראל

No comments: