21.9.08

11.9.08

.ר.נ.ק

(גראַמאַטיק װעט װערן בעסער)
?װי איז דאָס געשען
װאָס פֿאַר אַ לאַנד װױנען מיר אין? אַ חוצפּהדיקער! אונדזער רעגירונג מאַכט אינטערנאַציאָנאַלע מלחמה אָבער פֿאַר װאָס? פֿרײַהײט? כאַ! די טראָצקיסטן שרײַבן אַז אױב אַזאַ געשעעניש װעט געשען אין רוסלאַנד װעט אונדזער נײַעס מאַכט אַ גרױסע צימעס, אָבער ניט דאָ אין לאַנד! איך בין ניט קײן טראָצקיסט, אָבער זײ זײַנען ריכטיק
?װאָס מײנט מאַקײן
?װאָס מײנט אָבאַמאַ
אַלע מענטשן װיסן װאָס זײ מײַנען. זײ װעלן אױסזען װי שטאַרקע פּאַטריִאָטן. פּאַטריִאָטן שטעלן דעם שטאָט איבער מענטשלעכקײט.
:באַקונין האָט אַ מאָל געשריבן
"The principle of political or State morality is very simple. The State, being the supreme objective, everything that is favorable to the development of its power is good; all that is contrary to it, even if it were the most humane thing in the world, is bad. This morality is called Patriotism ." (http://marxists.org/reference/archive/bakunin/works/mf-state/index.htm)
!טאַקע אַ מאָראַל
:לײענט דער געזעץ פֿון מיניסאָטאַ
“a crime is committed to ‘further terrorism’ if the crime is a felony and is a premeditated act involving violence to persons or property that is intended to: (1) terrorize, intimidate, or coerce a considerable number of members of the public in addition to the direct victims of the act; and (2) significantly disrupt or interfere with the lawful exercise, operation, or conduct of government, lawful commerce, or the right of lawful assembly” (emphasis added).
"coerce a considerable number of members of the public "
טעלעװיסיע=טעראָריסט
רעגירונג = טעראָריסט
אַנטי־מלחמה מענטשן = טעראָריסטן
"disrupt or interfere ..."
טײַטש: אַלע דעמאָנסטראַציעס זײַנען טעראָריסטיש.

די רעגירונג װיל אונדז איבערשרעקן מיט בילדער פֿון טעראָריסטן פֿון אױסלאַנד, אָבער דאָ אין לאַנד װער זײַנען די טעראָריסטן? װער װיל אַװעקנענמען אונדזער פֿרײַהײט? װער װיל מוטשען אונדז? די רעגירונג. אָבאַמאַ קען אונדז ניט ראַטעװען. ער איז בלױז אַ פּלאַטאָנישער שאָטן פֿון האָף
!שאָטנס קענען קײן מאָל אונדז ניט ראַטעװען. נאָר מענטשן, אָן שאָטנס, קענען אונדז ראַטעװען. װאַכט אױף
הײַנט האָבן איך מיט דעם גאַנצן ייִדישן סטודענטן פֿאַרבאַנד געפּרוּװט צו בענטשן קדיש אױף די מענטשן װאָס אַל־קײדאַ האָט דערהרגעט מיט 7 יאָר צוריק. אָבער נאָך דעם האָב איך זיך געפֿילט װי איך האָט געזאָגט קדיש אױפֿן האָף אַז אַמעריקע װעט באַלד װערן אַ פֿרײַע לאַנד. נאָכן סעפּטעמבער 11טן, אונדזער רעגירונג האָט "אָנגעהױבן" צו קעמפֿן קעגן טעראָר און אױף פֿרײַהײט. שױן מיר האָבן זיך פֿאַרלאָרן, און אױב מענטשן טאָן ניט עפּעס באַלד, װעלן מיר װערן פֿאַרלאַרן
די רעגירונג האָט שױן אַװעקגענומען דער זעלביקער פֿרײַהײט װאָס זײ זאָגן אַז װעלן זײ אױסהיטן.
?די שאלה איז, װאָס זאָל מען טאָן

7.9.08

!װאָכט אױף
4.9.08

ייִדיש װאָך פּורים שפּילPirim in Oygust from Jelen! on Vimeo.


אינעם שפּיל
Leana Jelen
Marc Caplan
Naftali Ejdelman
Menachem Yankl Ejdelman
Gedalia Ejdelman
Arun Viswanath
Temma Liba Schaechter