15.4.09

דעם 8טן טאָג פּסח

אַ דאַנק דן גרינשפּאָן און שׂרה גאָרדאָן