8.4.09

פֿיר קשיות, חד גדיא, דײַנו אױף ייִדיש
2 comments:

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

:באמערקונג נומער איינס
די פאפירען זענען מיט'ן קאפ אראפ און מיט די פיב ארויף

The W said...

די סדרים זענען אום יום־טובֿ. ד"ה מע ניצט נישט קײן קאָמפּיוטאָר. מע דאַרף זײ דרוקן. אַז מע דרוקט, מאַכט עס נישט װי עס שטײט אױפֿן קאָמפּוטאָר.