22.11.08

!די ייִדישע טאָגצײַטונג:פֿון זײער װעבזײַטל


19.11.08

תּפֿיסהניק

הײַנט זעץ איך זיך אין אַ תּפֿיסה
מײַן אײגענע נאַרישקײט האָט מיר דאָ געװאָרפֿן
די לופֿט איז דיק מיט רױך
די שװאַרצע הימל איז קראַנק מיט גרױסן־כּרכלישע ליכט
מײַן קאַמער איז ענג מיט סימנים
דענקמאָלן פֿון פֿרײַהײט
הײַנט איז מײַן נשומה אין גאָר קײטן
מײַן סטראָף: אַנדערטהאַלב יאָר פֿון בענקשאַפֿט
געװיס, מײַן תּפֿיסה איז ניט קײן געװײנטלאַך תּפֿיסה פֿון אײזן און שטאָל
ס'איז דאָך שײן, ס'איז דאָך פֿײַן, ס'איז דאָך באַקװעם
מײַן שטראָף איז אַ װאַקאַציע װאָס איז צו לאַנג
אַ דורכשניטלעך חלום אין װאָס גאָרנישט איז געשען

אױף די װאַקאַציע בין איך װײַט ניט נאָר פֿון דער הײם נאָר פֿון עקסיסטענץ

אַצינד זײַנען מײַנע צורות פֿאַר מיר מײַן אײנציקע רפֿואה
!װאַכט אױף! דאָס אָרט איז ניט באַקװעם, דאָס אָרט איז ניט קײן פֿײַנער

געדענק אַז דו ביסט אין תּפֿיסה, אַז דו ביסט אין גאָר גלות
!די צורות מײַנער זײ שרײַען: אין אַ חודש אַרום דו װעט זײַן אַ פֿרײַער! נעם דײַן רפֿואה און דו װעסט װערן פֿרײַ
בעת אַזאַ מין חודש זײַנען די טעג ניט מער װי שעהען און מינוטן
אפֿילו שבת איז אָן הנאה; ענג מיט בענקשאַפֿט
מאָנטיק, דינסטיק, מיטװאָך, דאָנערשטיק, פֿרײַטיק, שבת, זונטיק, װאַרטן זײ אַלע.
הײַנט זעץ איך זיך אין תּפֿיסה, שטום, בענקנדיק און װאַרטדיק

13.11.08

שאַבלאָנען


שװאַרץ^

רױט^

שאַבלאָן


9.11.08

?....װאָס איז דאָס


8.11.08

אָבאַמאַ שאַבלאָן6.11.08

ייִנגליש/ייִדיש

2.11.08

אינסטאַלאַטאָר פּאַרק ייִדיש קלוב

הײַנט בין איך געפֿאָרן קײן אינסטאַלאַטאָר פּאַרק (אַן ערך לאַ ברײאַ און סאַנטאַ מאָניקאַ בולעװאַרד) אױף אַ לײען־קרײַז. איך בין געװען אַ ביסל שפּעט װײַל איך האָב ניט געװוּסט אין װעלכע בנין צו גײן. איך בין אַרומגעגאַנגן אינסטאַלאָטאָר פּאַרק אָן אַ ציל ביז איך האָב געפֿונען דעם בנין. עס איז טאַקע געװען אַ מאָדנע אָרט. דאָרטן איז געװען אַ סך אַלטע רוסישע (ייִדישע?) מענטשן אין דרױסן שפּילן אין קאָרטן. װען איך האָב געפֿונען דעם קלוב, איך האָב זיך געהערט אַז זײ לײענען שלום־עליכם (קאַסריליװקע...)
נאָך שלום עליכם, אַ מענטש װאָס הײסט פּסח האָט געלײנט פּאָעזיע װאָס איך מײן זײַן טאַטע האָט געשריבן.

!"דאָרטן זײַנען געװען 11 מענטשן. אַ סך מאָל אײן פֿרױ האָט גערעדט אױף רוסיש, אָבער די אַנדערע האָט געשריִען "ייִדיש.

אַ פֿרױ װאָס הײסט לאה האָט געזונגען אַ פּאָר מאָל.

(...מע האָט לײענט אַ שטיקל פֿונעם פֿאָרװערץ און אױך פֿון אַ ראַטן־פֿאַרבאַנדיש ביכל (אינעמ
"צום סוף האָב איך געלײענט זשיטלאָװסקיס איבערזעצונג פֿון שטשעדרינס "דער אַלטער װאָלף.
איך מײן אַז איך װיל פֿאָרן אין אינסטאַלאַטאָר פּאַרק נאָך אַ מאָל איבער אַ װאָך. איך האָף אַז איך װעל האָבן די מעגליכקײט צו רעדן מיט מער פֿון די מענטשן.

1.11.08

מײַן קאַשע רוקן-זעקל איז נאַס


!איך גײ

:דו קענסט גײן אױך
נעם דײַן באַליבסטע קאַשע/גרײַפּלעך קעסטל. נאָך דעם נעם אַ ביסל שטריק.
!ס'איז טאַקע גרינג