1.11.08

מײַן קאַשע רוקן-זעקל איז נאַס


!איך גײ

:דו קענסט גײן אױך
נעם דײַן באַליבסטע קאַשע/גרײַפּלעך קעסטל. נאָך דעם נעם אַ ביסל שטריק.
!ס'איז טאַקע גרינג


No comments: