23.12.09

דער פּיאָנער

הײַנט בין איך געפֿאָרן צו ייִװאָ כּדי צו פֿאָרשן אַ ביסל. איך האָב געפֿונען די מיקראָפֿילם פֿון „דער פּיאָנער“ װאָס איז געװען יופֿס (פֿרײַלאַנד־יוגנט) צײַטונג. דרך־אגבֿ איז עס געװען אַ כּמו־שׂמחה בײַ ייִװאָ. טאָני מיקעלס און עדי פּאָרנױ זענען בײדע געװען דאָרטן.


צװישן העברעיסטישער און ייִדישיסטישער אַסימילאַציע
פֿון י. רינער
No comments: