13.5.08

זומער

איך װעל דאַרפֿן אַ ייִדיש לערער אױף דער זומער. אױב װײסט דו אַ גוטער לערער שיק מיר אַ בליצבריװ. איך װעל צוריקפֿאָרן קײן ניו־יאָרק אױף דער 13טן יוני


No comments: