10.12.08

גריכע געראַנגל

אַנאַרכיסטן און לינקע מענטשן קעמפֿן קעגן די פּאָליצײ.
אױך, גרײַכלאַנדע אַמבאַסאַדע אין ניו־יאָרק.
פּאָליציאַנטן האָבן דערשאָסן אַ קינד מיט אַ פּאָר טעג צוריק
צװאַנציק פּראָצענט פֿון גריכע מענטשן װױנען אין אָרעמקײט
.
.No comments: