15.8.08

יוטוב


^^^(אַ קורצער פֿילם ,גראַמאַטיק איז שלעכט.אָבער ס'איז אַ גוטער אָנהײב)


איך האָב אָנגעהױבן אַ נײַע "יוטוב" קאָנטע מיט װאָס אַלע ייִדישיסטן קענען אַרױפֿלאָדן זײערע ייִדישע פֿילמען. אױב איר װיל ניצן דער קאָנטע צו אַרױפֿלאָדן דײַנע ייִדישע פֿילמען זײַט אַזױ גוט לאָזט מיר װיסן. איך װעל שיק דיר דעם פּאַראָל

http://www.youtube.com/Yiddishists

No comments: