17.8.08

גימעל איז אַ גראָבער גױ

?זײער לעבידיק! אלף בית אױף ייִדיש. אפֿשר חסידיש

2 comments:

Yakov said...

ס'איז נישט קײן חסידישע זאַך, נאָר עפּעס פֿון דער ישׂראלדיקער טעלעװיזיע. אָט איז דער אָריגינעלער אױסצוג׃

http://www.youtube.com/watch?v=OQvsxh-U_hQ

און אָט איז אַן אַנדער אױסצוג׃

http://www.youtube.com/watch?v=RuaxDVdGpmA

Shayn said...

es kumnt fun do:
http://www.youtube.com/watch?v=0HVwQwilMYI

s'iz efsher a yisroylish tv program?