11.3.09

אמת


אין אַסראָנאָמישע פֿראַגן דאַרף מען זיך צוהערן צו דעם, װאָס עס זאָגט דער
אַסטראָנאָם. אין פֿראַגן פֿון אינטערנאַציִאָנאַלער פּאָליטיק זענען מיר
אַלע, אָן אַן אױסנאַם, עם־הארצים גמורים

חײם זשיטלאָװסקי

No comments: