10.2.08

הײַנט

הײַנט איז געװען אַ לאַנגער לאַנגער טאָג. אַרום צװײ אַ זײגער אין די פֿרי האָבן באַשלאָסן די נאַרישע שיכּורע סטודענטן אַז עס
איז אַ גוטע אידײ: זיצן אין קאָרידאָר און שרײַען פֿאַר דרײַ שעה
!רויִק שלאָפֿן ? האַ
װען איך האָב זיך אױפֿגעכאַפּט,האָב איך געפֿונען מײַן רײף, אװאדי, פּלאַטשיק. פֿינף שעה און אײן מאַלפּע־שליסל
.איך האָב געקענט פֿאָרן קײן לאָס־אַנדזשעלעס פֿאַר עסנװאַרג
:(... אַזױ, נישט קײן ייִדיש לעקציִע הײַנט
נאָכן אײַנקױפֿן זיך,זײַנען זאַכן געװאָרן בעסער. איך האָב געגעסן אַ געשמאַקן האַמבורגער. נאָך דעם האָב איך געשריבן "גאָס קונדעס" מיט מײַן קרינק פֿעדער
.איך בין אױסגעמוטשעט

No comments: