5.10.08

קינדערשע ביכער

איך האָב געלײנט אַן אַרטיקל אין קאַטאַרס ענגליש צײַטונג װאָס שטײט אַז איז

.פֿאַראַן אַ װײבזײַטל פֿאַר קינדערשע ביכער אין עטלעכע שפּראַכן

!דערצו האָבן זײ 23 פֿרײַע קינדערשע ביכער אױף ייִדיש
אַ סך שטאַמען פֿון סאָװיעטישע אוקראַינע
:לײען די ציג מיט זיבן ציגעלעך דאָ, און לײען די אַנדערע דאָ


1 comment:

Hirshel Tzig said...

וואונדערבאר
!