15.10.07

!בלאָג טוּונג טאָג

ניצט דײַן אַוטאָ מערנישט װען דו מוזט. אױב דו קענסט גײן שפּאַצירן,
!גײט שפּאַצירט
(דערטן װעל זײַ נישט אַ װעלט פֿאַר ייִדיש (אָדער אַבי קולטור
!אױב מיר חרובֿ מאַכן עס
blogactionday.com

No comments: