24.10.07

? װאָס קען ברענען און ניט אױפֿהערן

2 comments:

rokhl said...

dakht zikh az a hartz ken brenen un nit oyfhern... un got zol ophitn di mentschn in california, zol di fayer bald zikh oysleshn.

The W said...

יאָ! אַ דאַנק פֿאַר דײַן באַמערקונג. ביסט דו די רחל פֿון אָרטאָדאָקסיש אַנאַרכיסט ? טאַן דו װײסט
? װעגן די ייִדיש שרײַמאַשינקע

http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/makeyiddish.html