8.1.08

דרײַצעט אַמענדירונג

קײן שקלאָגערײ און קײן געצװאונגענע דיִענעט אױסער אַלס אַ שטראַפֿע פֿאַר פֿאַרברעכן אין װעלכן די פּערזײן װעט אַױף אַ געהעריגע אָרט ערקלערט װערן פֿאַר שולדיג, זאָל עקסיסטירן אין די פֿאַראײניגטע שטאַאַטען אָדער ערגעץ אין אַן אָרט װעלכער איז אונטערװאַרפֿן אונטער זײער רעגירונג.

No comments: