15.4.08

שפּריכװאָרט

אַ ביסל און אַ ביסל װערט אַ פֿולע שיסל

1 comment:

Anonymous said...

איך האָב עס געהערט אַזױ: אַ ביסל מיט אַ ביסל מאַכט אַ פֿולע שיסל.