19.4.08

פּסח

שמות

1 comment:

Anonymous said...

שלום עליכם,

איך בין דן פון ישראל. אויב דו ווילסט רעדן אויף יידיש דורך סקייפ, שיק א בליצבריוו צום דאזיקן אדרעס: dandoo_forest@hotmail.com

איך דארף אויסזאגן אז יידיש איז נישט מיין מאמע לשון, אבער איך מיין אז מיר קענען זיך לערנען צוזאמן. כ'האב ליב פאעזיע, פראזע, פילאסאפיע, געשיכטע, א שיטקעלע קונסט א.א.ו.

זיי געזונט און א פריילכן און א כשרן פסח!