22.4.08

שפּריכװערטער

"פֿון יעדן לויט זײַן פֿעיִקייט, צו יעדן לויט זײַנע באַדערפֿענישן"

"מײַנס איז דײַנס, און דײַנס איז דײַנס"

אַרטיקל

No comments: