25.4.08

אומ]־שולדיק]
אַ ניו־יאָרקער ריכטער האָט רײנװאַשן די דרײַ חזירים װעלכע האָבן אומגעברענגן שאָן בעלל. פֿופֿציק קױלן און אײן טױטער מענטש איז גוט און שײן אױב איר זײַט אַ גרופּע פֿון שיכּורע חזירים. אַ קללה אױף די שולדיקע חזירים. אַ קללה אױף דער ריכטער

No comments: