18.4.08

גראַמאַטיק

http://www.dovidkatz.net/dovid/PDFLinguistics/2-1987-Grammar-Yiddish.pdf

די גאַנצע מגילה‏

No comments: